Při objednávce obuvi, ať už telefonicky, nebo emailem, je důležité, aby zákazník znal velikost své nohy. U těchto typů obuvi je potřeba počítat s mírnou velikostní rezervou. To znamená zhruba o půl čísla větší velikost než u běžné obuvi. Pokud máte pochybnosti o velikosti, kterou máte objednat, nebo máte anomálie (rozdílné velikosti nohou, různé boční výrůstky apod.) doporučujeme chodidla změřit; a to následovně: - postavte se na papír a dobře našlápněte, - druhá osoba (kvůli přesnosti) Vám obkreslí nohu, - tužku držte kolmo k papíru, - obrys musí kopírovat Vaše chodidlo, - musíte samozřejmě stát s dobře našlápnutou (zatíženou) nohou, - potom změřte nejdelší vzdálenost od paty až po konec nejdelšího prstu a tuto délku připište k obrysu, - tento obrys pošlete na adresu v kontaktech nebo naskenujte a pošlete emailem